Търсене
Резултати за :
Лекция

1. Въведение в дисциплината.

Автор : д-р Маринела Петрова
Ключови думи : културен трансфер, междукултурна комуникация,

Лекция

4. Императорска власт и църква във Византия

Автор : проф. д-р Николай Кънев
Ключови думи : императорска власт, василевс, църква, патриарх, Византия, християнство

Сборник

[2014] Социални изследвания : Сборник статии

Автор : Ред. Победа Луканова
Ключови думи : Социална политика, минимална работна заплата, Европейските образователни практики, социално предприемачество

Сборник

[2016] Социални изследвания : Сборник статии

Автор : Ред. : Победа Луканова
Ключови думи : Социални иновации, социална работа с мигранти и бежанци, социално предприемачество, културни (творчески) индустрии, обществено осигуряване, социална политика, социално осигуряване

Сборник

[2017] Социални изследвания : Сборник статии

Автор : Ред. кол.: Милена Йоргова, Соня Будева, Юлия Пулова-Ганева
Ключови думи :

Сборник

[2021] Социални изследвания : Сборник статии

Автор : Ред. съвет : Юлия Пулова-Ганева, Милена Йоргова, Соня Будева
Ключови думи : Социални иновации, социална работа с мигранти и бежанци, социално предприемачество, културни (творчески) индустрии, обществено осигуряване, социална политика, социално осигуряване

Периодични издания
Сборник

[T. 1]. Търновска книжовна школа, 1371-1971 : [Доклади и научни съобщения от] Международен симпозиум Велико Търново, 11-14 октомври 1971

Автор : Ред. кол. Пеньо Русев и др..
Ключови думи : Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Старобългар Текст и на фр., сръб., рус. ез.ски език - паметници - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 10.] Търновската държава на Духа : Десети юбилеен международен симпозиум Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г.

Автор : Ред. кол. :Димитър Кенанов - отг. ред. и др.
Ключови думи : Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 11.] Търновската книжовна школа - пространства на паметта : Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. : Научен сборник .

Автор : Ред. кол. : Иван Лазаров - гл. ред. и др.
Ключови думи : Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 2.] Ученици и последователи на Евтимий Търновски : [Доклади и научни съобщения от II международен симпозиум Велико Търново, 20-23 май 1976].

Автор : Ред. кол. Пеньо Русев и др.
Ключови думи : За него Евтимий Търновски, патриарх 1327-1401 Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарски език - паметници - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 3.] Григорий Цамблак : Живот и творчество : [Доклади и научни съобщения от] III международен симпозиум Велико Търново, 12-15 ноември 1980

Автор : Ред. кол. Пеньо Русев и др.
Ключови думи : За него Григорий Цамблак ок. 1365-1420 Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарски език - паметници - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 4.] Културно развитие на българската държава, краят на XII-XIV век : [Доклади от] IV международен симпозиум Велико Търново, 16-18 октомври 1985.

Автор : Ред. кол. : Ангел Давидов, В. Тъпкова-Заимова, Н. Дончева-Панайотова, Н. Драгова, Й. Андреев и др.
Ключови думи : Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове. - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 6.] Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят : [Доклади от] VI международен симпозиум Велико Търново, 26-28 септември 1994 г.

Автор : Ред. кол.: Георги Данчев и др.
Ключови думи : Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове. - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 7.] Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа : Седми международен симпозиум, Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г. : Научен сборник.

Автор : Ред. кол. : Георги Данчев - гл. ред. и др. ; [Предг. Иван Харалампиев]
Ключови думи : Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове. - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 8.] Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа : Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. : Научен сборник.

Автор : Ред. кол. : Георги Данчев - отг. ред. и др. ; [Предисл. Невяна Дончева-Панайотова]
Ключови думи : Кн. се посвещава на проф. Василка Тъпкова-Заимова Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T. 9.] Търново и идеята за християнския универсализъм, ХІІ-ХV век : Девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г.

Автор : Ред. кол. : Иван Харалампиев и др.
Ключови думи : Търновска книжовна школа - конгреси, конференции, съвещания. Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[T.5.] Паметници, поетика, историография : [Доклади от] V международен симпозиум Велико Търново, 6-8 септември 1989 г.

Автор : Ред. кол.: Георги Данчев - глав. ред. и др
Ключови думи : Старобългарска литература - конгреси, конференции, съвещания. Български език - история - конгреси, конференции, съвещания. България - история, средни векове. - конгреси, конференции, съвещания.

Сборник

[Т. 10.] България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференци 6 ноември 2015 г., В. Търново

Автор : Ред. кол. : Николай Кънев – състав., рецензенти: Иван Тютюнджиев, Милко Палангурски и др.
Ключови думи : Стара история, Средновековна история, Обща история, Стопанска география, България, Европа - история